Top Training Companies

Top Training Companies

Już czwarty raz z rzędu Mercuri International znalazło się na liście dwudziestu najlepszych instytutów szkoleniowych na świecie.
Międzynarodowa firma doradcza

Międzynarodowa firma doradcza

Od ponad 50 lat, w ponad 40 krajach i językach pomagamy firmom we wdrażaniu lepszych strategii i osiąganiu lepszych wyników sprzedaży. Jesteśmy największą Międzynarodową Firmą Doradczą w Zakresie Sprzedaży
Selling Power 2016

Selling Power 2016

Kolejny raz z rzędu Mercuri International znalazło się na liście dwudziestu najlepszych firm szkoleniowych.

Taking Sales to a Higher Level

Perswazja w Sprzedaży
Powrót

Perswazja w Sprzedaży

PERSUASION - the art of getting what you want

Dowiedz się więcej na temat warsztatów

Coraz trudniej jest przekonać klienta
do podjęcia oczekiwanej przez handlowca decyzji. Coraz więcej klientów rozpoznaje podstawowe techniki sprzedaży i wymaga zastosowania bardziej subtelnych metod sprzedaży i wywierania wpływu.

Uczestnicy odkryją i przećwiczą rozpoznawanie i stosowanie lingwistycznych wzorców perswazji oraz elementy skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Warsztaty Perswazja w Sprzedaży
Przeznaczone są dla wszystkich, którzy mają kontakt z klientem, sprzedają, negocjują i chcą zwiększać skuteczność prowadzonych rozmów.

Na początek

Uczestnicy rozwiązują krótki test, który pozwoli im określić własne preferowane lingwistyczne filtry komunikacji (zewnętrznej i wewnętrznej).

Podczas warsztatów

Uczestnicy poznają procesy perswazyjne, lingwistyczne narzędzia perswazyjne, sposoby komunikacji i elementy mowy ciała.

Przećwiczą stosowanie poznanych wzorców, metod i zagadnień związanych ze skuteczną komunikacją

 • Reguły perswazyjnej komunikacji
 • Perswazja w sprzedaży jako proces
 • Rozpoznanie klienta jako klucz do perswazji w sprzedaży
 • Jak słuchać aktywnie
 • Język korzyści z zastosowaniem komunikacji perswazyjnej
 • Nadawanie komunikatu z perspektywy klienta językiem pozytywnym
 • Rozpoznawanie lingwistycznych determinantów działania w sytuacjach sprzedażowych
 • Rozpoznawanie lingwistycznych determinantów działania w stylach behawioralnych
 • Mowa ciała w perswazji

Na zakończenie

Uczestnicy przygotowują krótką perswazyjną wypowiedź dotyczącą sprzedawanego produktu
/ rozwiązania dla swojego wybranego klienta.

Warsztaty mają aktywną formę, z wykorzystaniem
dyskusji, testów, pracy grupowej i odgrywania ról.

W celu utrwalenia oraz implementacji nowych umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów, każdy uczestnik  przygotuje Indywidualny Plan Działania.

Uczestnicy nauczą się i przećwiczą:

 • na czym polega proces perswazyjnej komunikacji
 • rozpoznawanie filtrów postrzegania i komunikacji
 • na czym polega aktywne słuchanie
 • odkrywanie lingwistycznych filtrów komunikacji i determinantów działania
 • komunikowanie się z perspektywy klienta
 • posługiwanie się językiem korzyści
 • dostosowywanie formy komunikatu do sytuacji sprzedażowej i stylu behawioralnego klienta

Dowiedz się więcej na temat warsztatów

lub zadzwoń do Nas +48 (22) 565 88 99