Top Training Companies

Top Training Companies

Już czwarty raz z rzędu Mercuri International znalazło się na liście dwudziestu najlepszych instytutów szkoleniowych na świecie.
Międzynarodowa firma doradcza

Międzynarodowa firma doradcza

Od ponad 50 lat, w ponad 40 krajach i językach pomagamy firmom we wdrażaniu lepszych strategii i osiąganiu lepszych wyników sprzedaży. Jesteśmy największą Międzynarodową Firmą Doradczą w Zakresie Sprzedaży
Selling Power 2016

Selling Power 2016

Kolejny raz z rzędu Mercuri International znalazło się na liście dwudziestu najlepszych firm szkoleniowych.

Taking Sales to a Higher Level

Efektywne Przewodzenie – MI-Lead(TM)
Powrót

Efektywne Przewodzenie – MI-Lead(TM)

Coraz częściej menedżerowie słyszą, że zarządzanie to nie wszystko – liczy się przewodzenie zespołowi.

Dowiedz się więcej na temat warsztatów

Warsztaty MI-LeadTM

Przeznaczone są dla wszystkich, którzy prowadzą zespoły i chcą zwiększać swój wpływ na osiągane przez nie wyniki.

Uczestnicy warsztatu zostaną wyposażeni w proste, przyjazne narzędzie do podejmowania decyzji menedżerskich, które zostało sprawdzone przez  wiele organizacji na świecie.

Przed warsztatami

Uczestnicy wypełniają ankietę online, analizując swój potencjał przywódczy oraz wpływ na swój zespół.

Podczas warsztatów

 • Zarządzanie i przewodzenie – różnice
 • Role zarządzającego
 • Powody podążania za przywódcą
 • Style przewodzenia - jaki jest Twój dominujący styl?
 • Studium przypadku - analiza, dyskusja, wnioski
 • Potrzeby zarządzania - oczekiwania podwładnych wobec zarządzającego  w różnych  zadaniach i sytuacjach (determinacja i zasoby) - model MI-LeadTM
 • Analiza potrzeb pracowników - zadanie indywidualne
 • Twoja droga do lepszego przywództwa
 • Zadanie indywidualne
  • jakie są Twoje mocne strony i obszary do rozwoju
  • jak być lepszym zarządzającym (10 kluczowych  elementów kompetencji przywódcy)
 • Sposób działania lidera stosującego różne style przewodzenia
 • Pięć ról lidera stosującego różne style przewodzenia
 • Analiza zachowań lidera w różnych sytuacjach (analiza przypadku), praca w grupach
 • Motywy zarządzającego - świat idealny a realia

Po warsztatach

Uczestnicy otrzymują narzędzie do analizowania poszczególnych członków swojego zespołu w zależności od wyznaczanych im zadań.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o model uczenia dorosłych McCarthy’ego.

W celu utrwalenia oraz implementacji nowych umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów, każdy uczestnik  przygotuje Indywidualny Plan Działania.

Efektywne Przywództwo - MI-LeadTM

Uczestnicy nauczą się i przećwiczą:

 • rozróżniania zadań  i zachowań zarządczych od przywódczych
 • diagnozowania  potrzeb pracownika w odniesieniu do delegowanych zadań
 • stosowania różnych  stylów przewodzenia i ról przywódcy w rozwijaniu efektywności pracowników
 • dopasowywania  stylów przewodzenia do sytuacji pracownika i zadań do wykonania
 • zachowania  prowadzące do  osiągania celów biznesowych

Dowiedz się więcej na temat warsztatów

lub zadzwoń do Nas +48 (22) 565 88 99